Weekly OP: “Flashback”

Show: Kokkoku
Theme: “Flashback” by MIYAVI vs KenKen